Příčiny onemocnění

Pokud onemocníme jakou-koli nemocí, měli bychom se ptát sami sebe na její příčinu. Proč jsem nemocný? Co mi nemoc ukazuje, v čem mi brání? Co mám změnit? Pokud nebudeme hledat příčinu onemocnění, nemůžeme se zcela vyléčit, jelikož jsme neodstranili příčinu a nemoc se nám bude stále vracet a opakovat se ty samé problémy. Nemoci nás nabádají, abychom změnili své myšlení a jednání.

Většinou bývají příčiny jasné, i když je nechceme vidět a připustit si je: stres, špatná a nepravidelná strava, nespokojenost v práci a ve vztazích, strach. To vše se postupně začne projevovat na našem fyzickém těle.

Při onemocnění střev bychom si měli položit otázky: co vlastně nedokážu strávit? Jakých problémů z minulosti se nedokážu zbavit? Které agrese a problémy musí být vyčištěny?

Co musím odstranit, abych se zbavil vnitřních bloků? Kde jsem příliš kritický, nesnášenlivý, netolerantní? Jakému problému se mám postavit?

Střeva

Je prokázána souvislost mezi střevními jedy a změnami na pokožce, jako jsou vrásky, nečistá plet, stařecké pigmentové skvrny nebo i kožní onemocnění, jako jsou akné, vyrážky a ekzémy.

Vymizení či odeznění těchto škodlivých projevů může být dosaženo detoxikací střev a zlepšením jejich funkce k čemuž nám může pomoci právě bezlepková dieta.

Při chronické nedostatečnosti střev, bývají také poškozeny játra. Následkem toho můžeme cítit únavu, nechut k práci, nespokojenost, rozmrzelost, nervozitu, tělesnou nevolnost, zápach z úst, bolesti v zádech a v kříži, nespavost, bolesti hlavy, srdeční potíže, dušnost, stažení cév s trvale chladnýma rukama a chodidly, závratě, pocit vyčerpání již hned po ránu, silné pocení, migrény – zkrátka cítíme se zle. To vše jsou symptomy, jež mají obvykle svůj původ ve střevech.

Následkem může být i zesílený egoismus a přemrštěný materialismus, bezohlednost, asociální myšlení a jednání. Poruchy nálad, deprese, podrážděnost.

Tenké střevo má přímý vztah k vědomí, rozumu, logice. Potíže v oblasti tenkého střeva dávají najevo, že příliš analyzujeme, příliš zabíháme do podrobností a příliš kritizujeme. Kdo uvažuje tímto způsobem, mívá obvykle i silný existenční strach a často prožívá životní krize, jež jsou následkem jeho příliš krického postoje a chování.
Člověk příliš analyzuje a příliš se věnuje detailům, kritice či malichernostem.

Průjem je reakcí tenkého střeva. V tomto případě, jsme neponechali věcem volný průběh a náš život provází strach. Člověk si připadá přetížený, zneužívaný, cítí se opuštěný, má strach, že věci nezvládne, vzdává se.

Tlusté střevo má přímý vztah k podvědomí. Nedokážeme projevit své city, nedokážeme získat odstup od toho co je již za námi, a zpracovat to, rozpustit, tím se toho zbavit.

Věci, které nás tísní, nezpracované dojmy, které v nás vyvolaly strach, které nám způsobily citové blokády, s tím vším bychom měli začít pracovat a začít to čistit. Nesmějí být nadále potlačovány, protože pak se náš zdravotní stav bude ještě více zhoršovat.

Na druhou stranu Zácpa znamená neschopnost, strach vzdát se něčeho. Člověk nechce vydávat peníze ani lásku. Je lakomý. Žije s neustálým strachem ze ztráty. Potlačuje podvědomí. Utíká sám před sebou.

Zánět tenkého střeva (Crohnova nemoc)

Jednou z příčiny této nemoci je strach. Prakticky každý člověk se stále něčeho bojí. Bojí se onemocnět, zemřít, že ho někdo zraní, opustí milovaný člověk, bude propuštěn v práci atd. Strach udržuje člověka ve stálém napětí. Strachy také oslabují imunitní systém. Abychom se zbavili strachu, měli bychom se naučit důvěřovat. Důvěřovat sami sobě, lidem, událostem, ale především své Vnitřní Síle. Vy sami si tvoříte svůj vnitřní svět. Je důležité cítit se v bezpečí, klidně a chráněně. Pokud budete od okolního světa očekávat to dobré, bude se cítit více v bezpečí. Měli bychom se zbavit agresivních myšlenek vůči světu a lidem. Jakmile se osbobodíte od starých negativních myšlenek a naučíte se lidem a všemu na tomto světě posílat lásku, zmizí strachy. Láska nezná strach. Pokud se bojíte osamělosti, znamená to, že nedůvěřujete lidem. Možná se stále kritizujete a nadáváte si, možná že nejste se sebou spokojeni. Vnější chování lidí odráží vaše myšlenky a city.

Další příčina strachu může být silná připoutanost k čemukoliv, máme tedy strach z toho na čem lpíme. Lpět je možno na čemkoliv: na penězích, na domě, na blízkém člověku, na dětech, na rodině, na ideálech. Je třeba pochopit, že na tomto světě nám nic nepatří.
To co ted používáme – auto, peníze, vztahy, znalosti, život – je dar. Odpovídá našim myšlenkám a naši víře.
Zeptejte se sami sebe, co se bojím ztratit? Pokud se k blízkému člověku chováte jako ke svému vlastnictví a lpíte na vztazích, strach z jejich ztráty nakonec přivede k osamělosti nebo se vztah zachová, ale zároven vznikne těžká nemoc, jako je např. onemocnění střev.

Pozitivní afirmace:

 • uvědomuji si, že dokážu lépe rozeznávat, co je v životě podstatné
 • vzdávám se veškeré kritiky, opouštím malichernosti a jsem ochotný přijímat pouze pozitivní věci
 • každý úkol ve svém životě řeším zcela správně
 • do mého života proudí jen to nejlepší
 • reaguji na všechny situace pozitivně
 • ode dneška pracuji sám na sobě
 • jsem naprosto zdravý a všechny mé buňky, nervy , svaly a orgány dokonale pracují podle univerzálního řádu
 • děkuji, že moje tenké střevo pracuje absolutně harmonicky a dokonale
 • odpouštím každému, komu mám ve své minulosti i přítomnosti co odpouštět
 • všechno se nyní očištuje pro jednou a provždy
 • nyní je ve mě harmonie, vnitřní klid, láska, bezpečí,
 • důvěřuji svému vnitřnímu vedení